گروه پنل تصویری کالیوز|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  پنل 3واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز
  پنل 3واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002004
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۴
  ۵۷۸,۵۰۰ تومان
  پنل  2واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز
  پنل 2واحدی زیرهم سوئیچردار کالیوز 143002003
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۳
  ۵۶۰,۹۰۰ تومان
  پنل  1واحدی سوئیچردار کالیوز
  پنل 1واحدی سوئیچردار کالیوز 143002002
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۲
  ۵۲۹,۶۰۰ تومان
  پنل تصویری EXTRA POWERکال یوز
  پنل تصویری EXTRA POWERکال یوز 143002028
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۸
  پنل تصویری VERTICAL کال یوز
  پنل تصویری VERTICAL کال یوز 143002026
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۶
  پنل تصویری HORIZONTAL کال یوز
  پنل تصویری HORIZONTAL کال یوز 143002027
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۷
  مرکز نگهبانی مدل CU-GC10 کال یوز
  مرکز نگهبانی مدل CU-GC10 کال یوز 143002023
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۳
  پنل کدینگ IPتگ دار اکسترا کال یوز
  پنل کدینگ IPتگ دار اکسترا کال یوز 143002025
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۵
   پنل کدینگ مدل CU-NCS کال یوز
  پنل کدینگ مدل CU-NCS کال یوز 143002021
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۱
  پنل 24واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 24واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002018
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۸
  پنل 22واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 22واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002017
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۷
  پنل 20واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 20واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002016
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۶
  پنل 1واحدی MINIکالیوز
  پنل 1واحدی MINIکالیوز 143002001
  ۱۴۳۰۰۲۰۰۱
  پنل  18واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 18واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002015
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۵
  پنل 16واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 16واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002014
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۴
  پنل 14واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 14واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002013
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۳
  پنل 12واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 12واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002012
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۲
  پنل 10واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز
  پنل 10واحدی روبرو با سوئیچر جدا کالیوز 143002011
  ۱۴۳۰۰۲۰۱۱
  باکس شبکه مرکز نگهبانی
  باکس شبکه مرکز نگهبانی 143002024
  ۱۴۳۰۰۲۰۲۴
  مبدل سیم بندی سیستم اکسترا کال یوز
  مبدل سیم بندی سیستم اکسترا کال یوز CONECTOR RJ45
  CONECTOR RJ۴۵