ریزبرق ارت دار

ابعاد: 45*45 mm
تعداد در بسته: 24 عدد