قاب پهن کیستون دو پورت

جهت نصب 2 عدد کیستون

ابعاد: 45*45 میلیمتر
تعداد: 35
تعداد در بسته: 35