فیوز مینیاتوری شیله|فروشگاه اینترنتی برق آسا

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  کلید مینیاتوری تک پل 2 آمپر 6KA-شیله SC6-1B.1C 02
  SC۶-۱B.۱C ۰۲
  ۶,۷۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری تک پل 4 آمپر 6KA-شیله SC6-1B.1C 04
  SC۶-۱B.۱C ۰۴
  ۶,۵۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری تک پل 6 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 06
  SC۶-۱B/۲C ۰۶
  ۶,۲۵۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری تک پل 10 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 10
  SC۶-۱B/۲C ۱۰
  ۶,۲۵۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 16
  SC۶-۱B/۲C ۱۶
  ۶,۲۵۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری تک پل 20 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 20
  SC۶-۱B/۲C ۲۰
  ۶,۲۵۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری تک پل 25 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 25
  SC۶-۱B/۲C ۲۵
  ۶,۲۵۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 06
  SC۶-۱B/۲C ۰۶
  ۱۱,۶۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 10
  SC۶-۱B/۲C ۱۰
  ۱۱,۶۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 16
  SC۶-۱B/۲C ۱۶
  ۱۱,۶۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 20
  SC۶-۱B/۲C ۲۰
  ۱۱,۶۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 25
  SC۶-۱B/۲C ۲۵
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 32
  SC۶-۱B/۲C ۳۲
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/2C 40
  SC۶-۱B/۲C ۴۰
  ۱۲,۶۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری سه پل 2 آمپر 6KA-شیله SC6-1B.3C 02
  SC۶-۱B.۳C ۰۲
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری سه پل 4 آمپر 6KA-شیله SC6-1B.3C 04
  SC۶-۱B.۳C ۰۴
  ۱۸,۷۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر 6KA-شیله SC6-1B.3C 06
  SC۶-۱B.۳C ۰۶
  ۱۷,۴۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر 6KA-شیله SC6-1B/3C 32
  SC۶-۱B/۳C ۳۲
  ۱۷,۴۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر 6KA-شیله SC6-1B.3C 40
  SC۶-۱B.۳C ۴۰
  ۱۸,۴۰۰ تومان
  product
  کلید مینیاتوری سه پل 50 آمپر 6KA-شیله SC6-1B.1C 50
  SC۶-۱B.۱C ۵۰
  ۱۸,۷۰۰ تومان