فیس طرح دیپلمات

جهت نصب انواع کلید و پریز

ابعاد: 80*80 میلیمتر
تعداد در بسته: 40 عدد
جهت نصب انواع کلید پریزبرروی باکس و دیوار